DUYURULAR
X

2021 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Hamidiye Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Öğrencilerden İstenilen Belgeler!..

10-05-2021
T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

2021 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) YERLEŞTİRME SINAVI SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİNİ (ANKARA) KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
2021 Yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Yerleştirme Sınavı Sonucuna göre Hamidiye Fakültesini kazananların müracaatları, Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanlığınca (İSTANBUL) kabul edilmektedir.
İstenilen Belgeler 31 Mayıs 2021 Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birimlere Şahsen Teslim Edilecektir. 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. İkametgâh İlmühaberi
4. Aile Nüfus Kayıt Örneği
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
6. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
7. Personel Bilgi Formu (EK-2)
8. Tıp Tescil Numarasını Gösteren Belge (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir)
9. 6 Adet Fotoğraf
10. İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Lisede Hazırlık Okumuş İseler Okul Müdürlüğünde Alınmış Belge
11. Mal Bildirim Beyannamesi Formu (EK-3) (Tek Sayfada Arkalı Önlü Olacak Şekilde, Kapalı Zarflı Teslim Edilecek)
14. Halen Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışanlar veya Daha Önce Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışmış Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi (Çalışılmış Olan İlgili Kurumdan Alınması gerekmektedir.)
15. Adli Sicil Belgesi
17. Herhangi Bir Vakıfbank Şubesinden Açılmış Maaş Hesap Numarası
18. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastanelerden Heyet Raporu)
19. Askerlik Durum Belgesi

ADRES:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE TIP FAKÜLTESI DEKANLIĞI
Tibbiye Caddesi İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Yönetim Binasi / Üsüdar -İSTANBUL
Telefon: 0 216 542 3232/2015